Vè Bán Nấm

Ve vẻ vè ve
Cái vè bán nấm
Cô tấm Trường Sinh
Chân tình tư vấn
Khách hết lấn cấn
Chọn được quà xinh
Chứa nặng ân tình
Ơn cha kính mẹ
Đem lại sức khỏe
Vui vẻ bên nhau
Hạnh phúc dài lâu
Trường Sinh mãi trẻ
Ve vẻ vè ve

              Làn Lê 9.2018

Bình luận Facebook